Khidmat Pengembangan
» Sistem Pengembangan Tekno Pertanian
» Penarafan Sijil Kualiti
Khidmat Regulatori dan Penguatkuasaan
» Khidmat Regulatori dan Penguatkuasaan
Khidmat Bahagian Teknikal
» Khidmat Bahagian Teknikal

Sistem Pengembangan Tekno Pertanian

TUJUAN

1. Memperkasakan sistem penyampaian jabatan.
2. Memperkasakan petani dalam proses membuat keputusan.
3. Meningkatkan impak projek melalui teknologi.
4. Meningkatkan produktiviti, pendapatan dan kualiti hidup kumpulan sasar.

ELEMEN ASAS SPTP

1. Latihan agen pengembangan.
2. Lawatan Pengembangan.
3. Penyampaian Teknologi.
4. Penglibatan Pegawai Pakar Teknikal.
5. Pengamalan GAP dan GMP sebagai pengisian utama.
6. Keperluan kumpulan sasar dan keadaan setempat.
7. Melibatkan petani secara aktif.

MS ISO 9001:2015 PERKHIDMATAN PENGEMBANGAN PERTANIAN