Misi

Memberi perkhidmatan berkualiti dan berkesan kepada pengusaha pertanian di dalam penggunaan teknologi tanaman dan industri hiliran serta khidmat rehulatori pertanian untuk memastikan daya pengeluaran serta memastikan keselamatan sektor pertanian negara.