Khidmat Pengembangan
» Sistem Pengembangan Tekno Pertanian
» Penarafan Sijil Kualiti
Khidmat Regulatori dan Penguatkuasaan
» Khidmat Regulatori dan Penguatkuasaan
Khidmat Bahagian Teknikal
» Khidmat Bahagian Teknikal

Khidmat Regulatori dan Penguatkuasaan

Jabatan Pertanian menguatkuasakan Akta – akta berikut :

a) Akta Racun Perosak 1974

● Pengeluaran permit import bagi racun perosak untuk tujuan pendidikan , dan penyelidikan
● Pengeluaran lessen premis untuk menjual racun perosak , dan penyimpan racun perosak untuk jualan.
● Pendaftaran racun perosak yang diimport dan di kilang untuk jualan
● Kelulusan penyemburan racun perosak melalui udara.
● Kelulusan Pengiklanan racun perosak

b) Akta Kurantin Tumbuhan 1976

● Pengeluaran permit import bagi tumbuhan – tumbuhan, produk tumbuhan dan organisma / mikroorganisma
● Pengeluaran sijil fitosanitasi bagi tumbuh – tumbuhan dan komoditi pertanian untuk eksport
● Kuarantin selepas memasuki Malaysia

c) Akta Perlindungan Varieti Baru 2004 (Akta 634)

● Memberi perlindungan hak pembiak baka bagi vareti baru tumbuhan yang dicipta
● Memberi pengiktirafan dan perlindungan ke atas sumbangan petani , masyarakat setempat, dan pribumi terhadap pengwujudan varieti baru
● Menggalakan pelaburan pengembangan pembiakan varieti baru

d) Pengeluaran Lesen Eksport dan Permit CITES

● Perintah Kastam(Larangan Mengenai Eksport ) 1988
● Pengeluaran lesen eksport bagi tumbuh – tumbuhan
● Konvensyen Perdagangan Antarabangsa bagi spesis – spesis Haiwan dan Tumbuhan Liar Yang Terancam Pupus (CITES)
● Pengeluaran permit CITES bagi tumbuh – tumbuhan liar yang terancam pupus untuk eksport.