Khidmat Pengembangan
» Sistem Pengembangan Tekno Pertanian
» Penarafan Sijil Kualiti
Khidmat Regulatori dan Penguatkuasaan
» Khidmat Regulatori dan Penguatkuasaan
Khidmat Bahagian Teknikal
» Khidmat Bahagian Teknikal

Khidmat Bahagian Teknikal

Unit teknikal persekutuan yang diwujudkan di negeri-negeri adalah bertujuan memberi khidmat sokongan teknikal dalam perlaksanaan program pembangunan projek pertanian di semua daerah dalam negeri Terengganu.

FUNGSI BAHAGIAN TEKNIKAL :-

● Memberi khidmat siasatan tanah, gunatanah, dan pemuliharaan tanah
● Menyediakan khidmat analisa tanah, tumbuhan, baja dan hasil pertanian
● Menyedia maklumat berkaitan sumber tanah dan pemetaan gunatanah
● Khidmat perlindungan tanaman
● Penguatkuasaan Akta Kuarantin Tumbuhan 1976
● Membangunkan pakej teknologi tanaman padi, tanaman industri & komoditi berpotensi serta florikultur.
● Memberi perkhidmatan perundingan, sokongan teknikal dan nasihat kepada pengusaha tanaman.
● Mengeluarkan dan membekalkan benih dan bahan tanaman berkualiti kepada pengusaha tanaman.
● Menyediakan perkhidmatan skim pengesahan benih padi kepada pengeluar benih padi sah swasta.
● Membangunkan pakej teknologi tanaman padi, tanaman industri & komoditi berpotensi serta florikultur.
● Memberi perkhidmatan perundingan, sokongan teknikal dan nasihat kepada pengusaha tanaman.
● Mengeluarkan dan membekalkan benih dan bahan tanaman berkualiti kepada pengusaha tanaman.
● Menyediakan perkhidmatan skim pengesahan benih padi kepada pengeluar benih padi sah swasta.
● Khidmat perundingan teknologi kejuruteraan pertanian
● Promosi teknologi kejuruteraan pertanian
● Khidmat perolehan, pembaikan, penyelenggaraan dan pelupusan logistik
● Pembangunan infrastruktur ladang dan sumber air.
● Penguatkuasaan Akta Racun Perosak 1974
● Penguatkuasaan Akta Racun Perosak 1974
● Menjamin hasil keluaran ladang yang selamat dimakan dan berkualiti melalui pensijilan Amalan Pertanian Baik (APB)
● Menjamin ketulenan kualiti bahan tanaman untuk industri pertanian negara melalui pelaksanaan Akta Kualiti Benih
● Melindungi hak pembiakbaka tempatan dan luar negara yang menghasilkan varieti baru melalui penguatkuasaan Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004.
● Menguatkuasakan Akta Kualiti Benih Tanaman.
● Memulihara sumber genetik (germplasm) industri tanam.