JENIS PROGRAM PEMBANGUNAN
MAKLUMAT RINGKAS
Geran Agropreneur Muda (GAM)

Geran Agroprenuer Muda (GAM) adalah bantuan daripada kerajaan kepada agropreneur muda bagi membantu mereka meminimakan kos kewangan dalam menjalankan perniagaan. Geran ini diberi dalam bentuk barangan (nilai maksima RM20,000.00 per individu) dan ianya tidak perlu dibayar balik.

Ubah Saiz Tulisan