Khidmat Regulatori dan Penguatkuasaan

Jabatan Pertanian menguatkuasakan Akta – akta berikut :

a) Akta Racun Perosak 1974

 • Pengeluaran permit import bagi racun perosak untuk tujuan pendidikan , dan penyelidikan
 • Pengeluaran lessen premis untuk menjual racun perosak , dan penyimpan racun perosak untuk jualan.
 • Pendaftaran racun perosak yang diimport dan di kilang untuk jualan
 • Kelulusan penyemburan racun perosak melalui udara.
 • Kelulusan Pengiklanan racun perosak

b) Akta Kurantin Tumbuhan 1976

 • Pengeluaran permit import bagi tumbuhan – tumbuhan, produk tumbuhan dan organisma / mikroorganisma
 • Pengeluaran sijil fitosanitasi bagi tumbuh – tumbuhan dan komoditi pertanian untuk eksport
 • Kuarantin lepas masuk

c) Akta Perlindungan Varieti Baru 2004 (Akta 634)

 • Memberi perlindungan hak pembiak baka bagi vareti baru tumbuhan yang dicipta
 • Memberi pengiktirafan dan perlindungan ke atas sumbangan petani , masyarakat setempat, dan pribumi terhadap pengwujudan varieti baru
 • Menggalakan pelaburan pengembangan pembiakan varieti baru

d) Pengeluaran Lesen Eksport dan Permit CITES

 • Perintah Kastam(Larangan Mengenai Eksport ) 1988

– Pengeluaran lesen eksport bagi tumbuh – tumbuhan

 • Konvensyen Perdagangan Antarabangsa bagi spesis – spesis Haiwan dan Tumbuhan Liar Yang Terancam Pupus (CITES)               

              – Pengeluran permit CITES bagi tumbuh – tumbuhan liar yang terancam pupus

               untuk eksport.

Ubah Saiz Tulisan