Khidmat Bahagian Teknikal

Unit teknikal persekutuan yang diwujudkan di negeri-negeri adalah bertujuan memberi khidmat sokongan teknikal dalam perlaksanaan program pembangunan projek pertanian di semua daerah dalam negeri Terengganu.

FUNGSI BAHAGIAN TEKNIKAL :-

 • Memberi khidmat siasatan tanah, gunatanah, dan pemuliharaan tanah
 • Menyediakan khidmat analisa tanah, tumbuhan, baja dan hasil pertanian
 • Menyedia maklumat berkaitan sumber tanah dan pemetaan gunatanah
 • Khidmat perlindungan tanaman
 • Penguatkuasaan Akta Kuarantin Tumbuhan 1976
 • Membangunkan pakej teknologi tanaman padi, tanaman industri & komoditi berpotensi serta florikultur.
 • Memberi perkhidmatan perundingan, sokongan teknikal dan nasihat kepada pengusaha tanaman.
 • Mengeluarkan dan membekalkan benih dan bahan tanaman berkualiti kepada pengusaha tanaman.
 • Menyediakan perkhidmatan skim pengesahan benih padi kepada pengeluar benih padi sah swasta.
 • Membangunkan pakej teknologi tanaman padi, tanaman industri & komoditi berpotensi serta florikultur.
 • Memberi perkhidmatan perundingan, sokongan teknikal dan nasihat kepada pengusaha tanaman.
 • Mengeluarkan dan membekalkan benih dan bahan tanaman berkualiti kepada pengusaha tanaman.
 • Menyediakan perkhidmatan skim pengesahan benih padi kepada pengeluar benih padi sah swasta.
 • Khidmat perundingan teknologi kejuruteraan pertanian
 • Promosi teknologi kejuruteraan pertanian
 • Khidmat perolehan, pembaikan, penyelenggaraan dan pelupusan logistik
 • Pembangunan infrastruktur ladang dan sumber air.
 • Penguatkuasaan Akta Racun Perosak 1974
 • Penguatkuasaan Akta Racun Perosak 1974
 • Menjamin hasil keluaran ladang yang selamat dimakan dan berkualiti melalui pensijilan Amalan Pertanian Baik (APB)
 • Menjamin ketulenan kualiti bahan tanaman untuk industri pertanian negara melalui pelaksanaan  Akta Kualiti Benih
 • Melindungi hak pembiakbaka tempatan dan luar negara yang menghasilkan varieti baru melalui penguatkuasaan Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004.
 • Menguatkuasakan Akta Kualiti Benih Tanaman.
 • Memulihara sumber genetik (germplasm) industri tanam.
Ubah Saiz Tulisan