Geran Pemadanan

JENIS GERAN PEMADANAN
MAKLUMAT RINGKAS
Geran Pemadanan Change Upgrade Produk (CUP)

Program ini dipertimbangkan kepada usahawan industri makanan dan asas tani dalam Kategori Mikro yang memperoleh nilai jualan kasar tahunan di bawah RM300,000

 

Geran Pemadanan High Impact Product (HIP)

Program ini dipertimbangkan kepada usahawan industri makanan dan asas tani dalam Kategori Kecil yang memperoleh nilai jualan kasar tahunan RM300,000 hingga RM5 juta

 

Geran Pemadanan Agropelancongan

Program ini dipertimbangkan kepada usahawan yang menjalankan aktiviti pelancongan yang berkaitan sektor pertanian iaitu berasaskan tanaman, ternakan, perikanan, Industri Asas Tani (IAT) dan kraftangan.

 

Nota penting : 

Pastikan borang permohonan Geran Pemadanan serta dokumen yang telah lengkap dihantar ke Pejabat Pertanian Daerah yang berhampiran dengan lokasi projek diusahakan bagi tujuan siasatan dan sokongan sebelum dimajukan kepada urusetia Bahagian IAT, Jabatan Pertanian Negeri Terengganu

Ubah Saiz Tulisan