Projek Flagship

Pembangunan Tanaman Jagung Bijian

Projek tanaman jagung bijian dirancang untuk dibangunkan bagi mencapai objektif mengurangkan kebergantungan bekalan import jagung bijian daripada luar Negara. Di bawah Jabatan Pertanian Negeri Terengganu, projek ini mula dilaksanakan pada tahun 2015 dengan Ujian Adaptasi Varieti (Varietal Adaptation Trial) kerjasama dengan Syarikat Green World Genetics (GWG) Sdn. Bhd. yang merupakan syarikat peneraju dalam industri pengeluaran biji …

Pembangunan Tanaman Jagung Bijian Read More »

Pembangunan Tanaman Melon Manis Terengganu

MELON MANIS TERENGGANU atau MMT adalah merupakan varieti pertama bagi keluarga rock melon yang telah diumumkan oleh YB Menteri Besar Terengganu Dato’ Seri Ahmad Razif bin Abd. Rahman sebagai BUAH RASMI Negeri Terengganu pada 29 September 2015 sempena Sambutan 110 Jabatan Pertanian peringkat Negeri Terengganu di TKPM Tok Dor. Negeri Terengganu akan menjadi perintis dan …

Pembangunan Tanaman Melon Manis Terengganu Read More »

Pembangunan Industri Madu

Teras utama perkhidmatan pengembangan Jabatan Pertanian adalah memberikan khidmat nasihat berkaitan sektor pertanian negara. Justeru itu, Jabatan Pertanian melalui strategi National Blue Ocean Strategy (NBOS) bersama Kerajaan Negeri Terengganu dan agensi / jabatan berkaitan telah bersepakat membangunkan industri madu di Negeri Terengganu. Bertemakan “Madu ole-ole Terengganu“, pelbagai kaedah telah diusahakan bagi mencapai hasrat dan matlamat tersebut. …

Pembangunan Industri Madu Read More »

Ubah Saiz Tulisan