High Impact Project (HIP)

Industri Asas Tani (IAT)

PENGENALAN       Program IAT diwujudkan adalah untuk membangunkan usahawan di bidang pemprosesan makanan yang menekankan pembangunan dan peningkatan kualiti produk ke pasaran global. Sehubungan dengan ini, aspek promosi, pemasaran, pembiayaan dan teknologi akan diberi tumpuan sebagai pemangkin ke arah mencapai objektif program ini.Penekanan juga diberikan kepada aktiviti pemprosesan atau nilai ditambah dan membangunkan usahawan industri …

Industri Asas Tani (IAT) Read More »

Taman Kekal Pengeluaran Makanan

PENGENALAN       Program Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) dicadangkan sebagai satu strategi di bawah Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN3) untuk menggalakkan pelaksanaan projek pertanian secara berskala besar, komersil dan berteknologi tinggi oleh usahawan termasuk sektor swasta. MATLAMAT DAN OBJEKTIF Mewujudkan zon pengeluaran tanaman makanan kekal; Membantu meningkatkan pengeluaran makanan negara yang mapan dan …

Taman Kekal Pengeluaran Makanan Read More »

Ubah Saiz Tulisan