Bahagian Teknikal

BAHAGIAN PENGURUSAN & PEMULIHARAAN SUMBER TANAH (BPPST)

BAHAGIAN BIOSEKURITI TUMBUHAN 
(BBT)

BAHAGIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TANAMAN 
(BPIT)

BAHAGIAN KEJURUTERAAN PERTANIAN 
(BKP)

BAHAGIAN  KAWALAN RACUN PEROSAK DAN BAJA 
(BKRPB) 

BAHAGIAN KAWALAN KUALITI TANAMAN 
(BKKT)

Ubah Saiz Tulisan