bulat

Pembangunan Tanaman Jagung Bijian

Projek tanaman jagung bijian dirancang untuk dibangunkan bagi mencapai objektif mengurangkan kebergantungan bekalan import jagung bijian daripada luar Negara. Di bawah Jabatan Pertanian Negeri Terengganu, projek ini mula dilaksanakan pada tahun 2015 dengan Ujian Adaptasi Varieti (Varietal Adaptation Trial) kerjasama dengan Syarikat Green World Genetics (GWG) Sdn. Bhd. yang merupakan syarikat peneraju dalam industri pengeluaran biji …

Pembangunan Tanaman Jagung Bijian Read More »

Pembangunan Tanaman Melon Manis Terengganu

MELON MANIS TERENGGANU atau MMT adalah merupakan varieti pertama bagi keluarga rock melon yang telah diumumkan oleh YB Menteri Besar Terengganu Dato’ Seri Ahmad Razif bin Abd. Rahman sebagai BUAH RASMI Negeri Terengganu pada 29 September 2015 sempena Sambutan 110 Jabatan Pertanian peringkat Negeri Terengganu di TKPM Tok Dor. Negeri Terengganu akan menjadi perintis dan …

Pembangunan Tanaman Melon Manis Terengganu Read More »

Pembangunan Industri Madu

Teras utama perkhidmatan pengembangan Jabatan Pertanian adalah memberikan khidmat nasihat berkaitan sektor pertanian negara. Justeru itu, Jabatan Pertanian melalui strategi National Blue Ocean Strategy (NBOS) bersama Kerajaan Negeri Terengganu dan agensi / jabatan berkaitan telah bersepakat membangunkan industri madu di Negeri Terengganu. Bertemakan “Madu ole-ole Terengganu“, pelbagai kaedah telah diusahakan bagi mencapai hasrat dan matlamat tersebut. …

Pembangunan Industri Madu Read More »

Industri Asas Tani (IAT)

PENGENALAN       Program IAT diwujudkan adalah untuk membangunkan usahawan di bidang pemprosesan makanan yang menekankan pembangunan dan peningkatan kualiti produk ke pasaran global. Sehubungan dengan ini, aspek promosi, pemasaran, pembiayaan dan teknologi akan diberi tumpuan sebagai pemangkin ke arah mencapai objektif program ini.Penekanan juga diberikan kepada aktiviti pemprosesan atau nilai ditambah dan membangunkan usahawan industri …

Industri Asas Tani (IAT) Read More »

Taman Kekal Pengeluaran Makanan

PENGENALAN       Program Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) dicadangkan sebagai satu strategi di bawah Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN3) untuk menggalakkan pelaksanaan projek pertanian secara berskala besar, komersil dan berteknologi tinggi oleh usahawan termasuk sektor swasta. MATLAMAT DAN OBJEKTIF Mewujudkan zon pengeluaran tanaman makanan kekal; Membantu meningkatkan pengeluaran makanan negara yang mapan dan …

Taman Kekal Pengeluaran Makanan Read More »

Pusat Repositori Kelulut Indo-Malaya

Pusat Repositori Kelulut Indo-Malaya ini merupakan yang pertama di Malaysia. Ia terletak di Taman Pertanian Negeri, Sekayu, Daerah Hulu Terengganu. Kepelbagaian biodiversity yang terdapat di Taman Pertanian Negeri telah menjadikan ia lokasi yang strategik bagi penubuhan Pusat Repositori Kelulut, kerana kaya dengan sumber nektar, pollen dan resin yang diperlukan sebagai asas makanan utama oleh kelulut.  Penubuhan Pusat …

Pusat Repositori Kelulut Indo-Malaya Read More »

Pusat Apiari

 Pusat Apiari terletak di Taman Pertanian Negeri, Sekayu, Daerah Hulu Terengganu. Pusat Apiari ini telah dirasmikan pada 26 April 2014 oleh Yang Berhormat Haji Nawi bin Mohamad, Pengerusi Jawatankuasa Pertanian & Industri Asas Tani dan Perusahaan Perladangan & Komoditi Negeri Terengganu. Tujuan utama penubuhan Pusat Apiari ini adalah sebagai Pusat Rujukan Teknologi dan Maklumat Lebah …

Pusat Apiari Read More »

Ubah Saiz Tulisan